Videbæk

Energidirektør i nye rammer

Jan Grarup, direktør i Videbæk Energiforsyning, har haft et travlt opstarts-år i det nye job.

Selv om direktøren ved Videbæk Energiforsyning, Jan Grarup, har været i jobbet siden december 2017, så er det først nu, at han for alvor er kommet på plads.

Der skulle lige bygges en ny administrationsbygning, inden han kunne sætte sig på et mere permanent direktørkontor.

Til gengæld kom han fra et job som driftsleder på et mindre varmeværk i Ejstrupholm og kendte derfor mange af direktøropgaverne på Videbæk Energiforsyning, der leverer både varme, el og vand til byens borgere.

Bred erfaring

"Det at være driftsleder på et varmeværk med 740 varmeforbrugere har givet mig en bred palet af erfaringer med både kontakt til forbrugere, ansvar overfor en bestyrelse samt administration og ledelse. På de helt store centrale kraftvarmeværker vil arbejdsopgaverne altid være mere specifikt på kun energiproduktion. Jobbet i Ejstrupholm gav derfor baggrunden for jobbet i Videbæk, hvor muligheden var for at flere udfordringer og stadigvæk have en bred vifte af opgaver," forklarer Jan Grarup. Han indgår i vagtplanen som en af de fire medarbejdere, der døgnet rundt skal være klar til at rykke ud, hvis der opstår problemer med forsyningen af vand, el eller varme.

"Jeg pendlede fra Ejstrupholm til Videbæk frem til midten af april sidste år, hvor vi flyttede til Videbæk. Dagen efter havde jeg min første vagt, hvor vi skiftevis én uge ad gangen maksimalt må være 20 minutter væk fra byen, hvis der for eksempel opstår et brud, eller der skal skiftes en sikring i et kabelskab," siger Jan Grarup.

Nybyggeri og Arla-opgave

Selvom den daglige drift således er nogenlunde kendt stof, så fik den nye direktør alligevel nok at se til fra dag ét. På skrivebordet lå nemlig en beslutning om, at Videbæk Energiforsyning skulle have ny administrationsbygning.

Den hidtidige var efter 110 år utidssvarende og blev derfor sidste år revet ned. Og mens administrationen rykkede til lejede lokaler på Nygade, gik nybyggeriet på Godthåbsvej i gang.

"Det var lidt af en svendeprøve, for oven i hatten gik Arla i gang med at bygge en ny fabrik, hvor de også skulle have mere strøm og infrastruktur på plads. Strøm er ikke det, jeg har mest erfaring med, så jeg havde da bestemt nok om ørerne fra dag ét," fortæller Jan Grarup.

Samarbejdet med Arla er i det hele taget en vigtig del af jobbet.

"Arincos biogasmotorer laver strøm og varme til Arinco. Overskuddet af strøm og varme aftager vi. Det er cirka halvdelen af varmen og en fjerdedel af strømmen. Det betyder, at både Arla og Videbæk Energiforsyning i høj grad har en grøn energiproduktion. Siden vi begyndte at aftage overskudsvarme fra Arla, har vi

over halveret vores CO2-udledning, således er det cirka 30 procent af vores varme, der produceres med naturgas," siger Jan Grarup.

En ny storkunde

Når det gælder vandforsyning, er Arlas forbrug så stort, at mejeriet har egen boring og vandværk. Men det nye biogasanlæg i Trøstrup er ny vandkunde hos Videbæk Energiforsyning. Primært til den omfattende, løbende rengøring af de tankbiler, der kører gylle til og fra anlægget.

"Vi er dog fortsat en andelsvirksomhed, som blot skal løbe rundt, og hvor det ikke er afgørende om, vi sælger meget eller lidt vand. Forsyningssikkerhed og drikkevandskvalitet vægter højere for os," siger Jan Grarup.

Fjernvarmens fremtid

En ny udfordring er, at tilslutningspligten til fjernvarme i udstykninger af nye boligområder er afskaffet. Blandt andet på de kommende grunde i Videbæks vestby.

"Det er nye tider i fjernvarmeforsyningen, hvor vi nu skal ud for at konkurrere med andre mere individuelle løsninger, inden vi afgør i hvilket omfang, der skal nedgraves fjernvarmeledninger. Vi kan levere til en favorabel pris, men det betyder jo ikke, at folk vælger os, selv om vi fortsat er landets 11. billigste varmeværk," siger Jan Grarup.

 

Den 39-årige Jan Grarup er uddannet procesoperatør og derefter maskinmester i januar 2011. Han har arbejdet på Studstrup-værket i Aarhus og været driftsleder på Ejstrupholm Varmeværk i seks år, inden han den 1. december 2017 blev direktør for Videbæk Energiforsyning A/S. Han er gift med Ida, der arbejder på Arlas ostepakkeri i Nørre Vium. Parret har to børn.

 

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify