Videbæk

Sådan er det gået med borgmesterens firma

Vi har fundet en rigtig god løsning, som alle er godt tilfredse med, siger Hans Østergaard.

Da borgmester Hans Østergaard i april sidste år fejrede DeLaval Spjalds 30 års jubilæum i forbindelse med sin 60 års fødselsdag, var det også tæt på sidste kapitel for det firma, som han selv stiftede i 1988.

Et halvt år senere opsagde Hans Østergaard nemlig forhandleraftalen med DeLaval.

Det var ikke lykkedes at finde en ny forhandler, der ville overtage Spjald-virksomheden, som havde ansvaret for kontakt og service til DeLavals kunder i hele Vestjylland. Hovedkontoret i Kolding købte derfor per 1. november varelageret i Spjald.

Otte serviceteknikere, sælgeren i den rullende turbutik og en sælger blev samtidigt ansat direkte hos hovedkontoret i Kolding.

"Det er en rigtig god løsning, som vi alle er godt tilfredse med," siger Hans Østergaard.

Sønnen Mikkel Østergaard havde tidligere efter ti år i virksomheden været i spil til et generationsskifte, men valgte i 2017 at vende tilbage til entreprenørbranchen for at forfølge en gammel drøm om at drive egen entreprenørvirksomhed.

Efter en uddannelse som kloakmester nåede han at komme i gang, men er per 1. november rykket tilbage til DeLaval-kontoret på Åtoften i Spjald. Ikke som lokal forhandler og ejer, men i en helt ny rolle som servicechef.

"Jeg er ansat til at supportere de serviceteknikere, der stadigt kører ud herfra, samt de ni servicemontører, der er i Østjylland. I princippet har jeg ansvaret for den service, der ydes i hele den nordlige halvdel af Jylland, men på Mors og nord for Limfjorden klares det i høj grad af en lokal forhandler," siger Mikkel Østergaard.

Efter at DeLaval i Spjald i Vestjylland er stoppet som forhandler, er der nu en forhandler som har en afdeling på Mors samt i Brønderslev, som dækker den nordlige del af Danmark.

Derudover er der en forhandler på Bornholm samt to i Syd- og Sønderjylland. Resten af landet serviceres af serviceteknikere samt sælgere som er ansat direkte hos DeLaval A/S.

Spjald-lageret fungerer fortsat som fælles lager for de vestjyske serviceteknikere og turbutikken samt kontor for Mikkel Østergaard.

Selve administrationen i Spjald er dog flyttet til hovedkontoret i Kolding. Det betyder, at Mikkel Østergaards hustru, Nanna, har skiftet job og i stedet er ansat i bogholderiet hos Ringkøbing Entreprenørservice i Spjald, ligesom hans mor, Agnes, også forlader Spjald-kontoret efter en overgangsfase.

Hans Østergaards bror, Gert Østergaard, har været ansat i familievirksomheden gennem mange år, men forlod den i foråret 2018, da forhandlingen af varmepumper og energiløsninger til private blev afviklet. Mikkel Østergaard er derfor eneste tilbageblevne repræsentant for familien i DeLavalorganisationen.

"Jeg glæder mig til at komme tilbage til en virksomhed, hvor man tør investere i landbruget, og som er lydhør overfor de værdier, som DeLaval Spjald har stået for. Jeg har fået et frit job, hvor jeg som en del af serviceorganisationen stadigt kan køre ud til landmændene for at drøfte en serviceaftale. Den direkte kundekontakt i øjenhøjde med landmanden er jo nok en af de ting, som jeg har haft sværest ved at undvære," siger Mikkel Østergaard.

DeLaval er et verdensomspændende firma med udgangspunkt i Sverige, der leverer alt udstyr til moderne mælkeproduktion. Malkeudstyr, køling, udmugning, ventilation, belysning, foderanlæg samt et stort sortiment af forbrugsvarer og tilbehør.

Først og fremmest til malkekøer i både de allerstørste og allermindste stalde, men også til malkegeder. I fritiden bruger Mikkel Østergaard tiden på de fire børn i alderen tre til ti år samt frivilligt arbejde i Spjald og gymnastik i Hover.

I kraft af børnene er det med årene blevet mere og mere i FDF Spjald, hvorfor han til foråret vælger at forlade posten som formand for borgerforeningen i Spjald. Her har han været medlem af bestyrelsen i 11 år, heraf de seks seneste som formand.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify