Videbæk

Kunstpavillonen i Videbæk køres af frivillige

Frivilligheden fra omegnens borgere betyder alt for Vestjyllands Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museum.

Arbejdet ved museet og kunstpavillonen bæres udelukkende af frivillighed, ingen af de tilknyttede personer i kunstpavillonen og museet er nemlig lønnede. Netop kunsten er et af samlingspunkterne for de frivillige i Videbæk.

"Det har åbnet en helt anden verden for mig. Jeg er kommet til et sted, hvor en stor del af samtalerne handler om kunst, og det at høre og diskutere med kunstnere, udstillere og gæster i deres analyse og refleksion af de forskellige udstillinger vi har her i huset, er virkelig noget, der giver mig en glæde," siger Annie Holm Kyndesen, der er en af de frivillige.

Fællesskabet motiver

De landsdækkende undersøgelser viser, at motivationen for at involvere sig i frivilligt arbejde er de sociale fællesskaber, at det er sjovt og gør en forskel. Det er også gældende for to af de frivillige i kunstpavillonen i Videbæk.

"Det sociale i det er en stor motivationsfaktor for mig, både på vagterne her i huset, men også til vores fyraftensmøder, som vi har tre-fire gange om året. Jeg møder både mennesker, jeg kender fra byen, men samtidig også frivillige jeg ikke kender fra Skjern eller Ringkøbing. Det giver nogle nye, interessante bekendtskaber, og det gør jo det her arbejde spændende," forklarer Annie Holm Kyndesen.

Muligheden for at møde mennesker fra omegnen, men også turister fra ind- og udland, betyder noget for dagens anden frivillig ved kunstpavillonen.

Kendte ingen frivillige

"Da jeg startede, overraskede det mig, at jeg ikke kendte en eneste af de andre frivillige, der havde deres gang her. Det er der lavet om på, og jeg nyder fællesskabet og mødet med andre mennesker, der interesserer sig for både bygningen og kunsten indeni," siger Ejvind Bro.

De to frivillige, der er på dagens vagthold, har i gennemsnit en vagt om måneden, og de glæder sig hver gang, de skal af sted.

"Jeg glæder mig hver gang, jeg skal af sted, for du ved aldrig, hvilke interessante mennesker, der kommer og vil se kunstudstillingerne eller skal have noget i cafeen. Så længe vi kan få elevatoren og kaffemaskinen til at samarbejde med os, så er det altså helt vildt interessant at være her," fortæller Ejvind Bro og smiler.

75 frivillige

Arbejdet som frivillig i Vestjysk Kunstpavillon er eftertragtet. Det fremgår af de to frivillige, men også, at frivillige i perioder må stå på venteliste for at blive en del af det eftertragtede hold.

"De frivillige skal have stor ros for det arbejde, de gør for byen og for museets og kunstpavillonens gæster. De tilbagemeldinger jeg får fra besøgende er meget positive. De frivillige er alt for vores kunstpavillon og er jo med til at sætte lille Videbæk på Danmarkskortet," fortæller en stolt Vita Bek, formand for personaleudvalget.

Der er omtrent 75 frivillige tilknyttet Vestjyllands Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museum, hvor arbejdet blandt andet består af servicering i cafeen, salg af billetter, åbning og lukning af museet, rundvisninger, bestyrelsesarbejde eller ophængning af kunst.

"For ikke længe siden kom der et hold på godt og vel 85 mennesker, og da måtte man simpelthen dele rundvisningerne op i flere hold for at gøre det til en god oplevelse for alle," forklarer Ejvind Bro.

Godt for byen

De to frivillige, Annie Holm Kyndesen og Ejvind Bro, har ikke andre frivillige pligter i deres hverdag. De glæder sig over, at de kan give noget til byen.

"Det bidrager til en positiv opfattelse af byen og dens mange tilbud, for jeg synes, det gavner byen at have en så flot arkitektonisk bygning i vores flotte omgivelser her i anlægget. Så det er da motiverende at føle, at man kan give noget tilbage til byen," fortæller en glad Annie Holm Kyndesen.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify