Vestjylland

Sommerhuse kan blive en halv gang større

Teknik- og miljøudvalget skal tirsdag drøfte, hvor store sommerhuse der skal kunne bygges i kommunen.

Mange steder i kommunen må sommerhuse i dag være op til 120 kvadratmeter. 

Men det kan der snart blive lavet om på. 

I hvert fald skal teknik- og miljøudvalget tirsdag drøfte, om man skal åbne op for, at der kan opføres sommerhuse på op til 180 kvadratmeter de steder i kommunen, hvor det ikke allerede er tilladt. 

For nogle år siden besluttede byrådet at tillade opførelse af sommerhuse på op til 180 kvadratmeter de steder, hvor der ikke er en lokalplan, som modsætter sig dette. 

I indstillingen til teknik- og miljøudvalget foreslås det, at man undersøger muligheden for at lave et generelt tillæg til alle lokalplaner i kommunens sommerhusområder, der giver tilladelse til at opføre sommerhuse på 180 kvadratmeter. 

Det er primært i den tidligere Holmsland Kommune og i Vedersø Klit, at der er lokalplaner, som begrænser størrelsen på sommerhuse til 120 kvadratmeter. 

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify