Vestjylland

Sæler æder for milliarder, og havvindmøller i fiskevand

Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjydsk Fiskeriforening, berettede om fiskeriets mange "modstandere".

Hvis fiskerne ikke var fortvivlede over fiskeriets vilkår, så blev de det, da Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening fredag formiddag aflagde sin beretning på generalforsamlingen på Hotel Fjordgården i Ringkøbing.

Jesper Juul Larsen talte blandt andet om:

Landinger: Hvide Sande Fiskeauktion fik i 2018 tilført 6.647. ton til en værdi af 158.431 mil. kr. til en gennemsnitspris på 23.83 kr.  I forhold til 2017, hvor der blev tilført 7.550. ton til en værdi af 146.531.mil. kr. til en gennemsnitspris på 19.41 kr., er det i 2018 et fald i tilførslerne på 903. ton. Til gengæld en stigning af værdien på 11.9 mil. kr. da gennemsnitsprisen i steg med 4,42 kr.

Det følger meget fint resten af dansk fiskeri, hvor landingerne er blevet mindre, men værdien stiger. Det er altid dejligt, når indtjeningen stiger, men man kan godt blive lidt bekymret, når vi må konstatere, der bliver mindre og mindre fisk i den sydlige del af Nordsøen. Vi ved ikke om det er klimaforandringer, ændringer i strømforhold eller om det er noget andet, en ting kan vi dog være sikker på: Det er ikke fiskeriet, der er skyld i, at fisken forsvinder.

Sælen: Men måske er det sælens skyld? En gråsæl spiser ca. 5 kg fisk om dagen, og slår mellem 6 og 7 kg fisk ihjel om dagen. Ifølge flere undersøgelser ser det ud til at sælbestanden i Nordsøen udgør omkring 200.000 individer, og det vil nok ikke være helt forkert at estimere, at sælerne skal bruge ca. 365.000 ton føde om året. Med gennemsnitspriserne fra Hvide Sande vil regnestykket være, at sælerne alene spiser for 8,4 milliarder kr. hvert år, og væksten i sælbestanden ligger på omkring 20 % om året i den centrale del af Nordsøen.

Er der nogen der kan svare på, hvorfor der ingen forvaltning er på sæler, når nu alt andet forvaltes? Hvorfor skal fiskeriet forvaltes så hårdt, når man tilsyneladende er ligeglad med fiskene? Vi må jo bare håbe på, at vore efterkommere er enige i den beslutning. For de får ikke chancen for at lave det om!

Hesterejer: Priserne har været fine, og mængderne har generelt være gode, så vi kan glæde os over et år, der gik hesterejefiskernes vej. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, priserne er faldet, men mængderne har været meget store, og det har resulteret i, at fabrikkerne har lavet rationer, fordi lagerne er ved at være fyldte.

Fiskeafgiftsfonden: Den har for mange af jer bare har været en linje i afregningen, hvor der er trukket 2 promille. I 2019 er det øget til 4 promille og sågar til 6 promille, hvis man kommer over 25 mio. kr. i årlig landsværdi. Man slipper så til gengæld for at betale afgift for landinger op til 500.000 kr.

Fiskeafgiftsfonden kan søges til uddannelsesformål til gavn for fiskeriet. Primært til lærlinge- og efteruddannelse og til skipperuddannelsen. Det betyder, at hele fiskeriet er med til at sikre rekrutteringen og uddannelsen af unge fiskere gennem de 2 promille. De 2 promiller betaler løn til lærlinge under skoleophold, konsulenter på Fiskeriskolen til styring og koordinering af uddannelse og praktik.

I 2017 blev politikerne enige om at afsætte 10 mio. kr., som kunne søges af yngre fiskere, som ønskede at få deres eget fartøj. Der kunne og kan søges maksimalt 500.000 kr. til. Ni yngre fiskere har søgt om tilskud, 3 har fået udbetalt tilskud, og flere har fået tilsagn. Vi har heldigvis nogen af dem i vores forening.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd: I 2018 ligger antallet af anmeldte arbejdsulykker lige under niveauet i 2017, det samme gælder for antallet af alvorlige arbejdsulykke og dødsfald, det er altid glædeligt at kunne berette om en reduktion i antallet af arbejdsrelaterede ulykker i erhvervet, til trods for at det er små reduktioner. Det jo et skridt i den rigtige retning. I 2018 mistede en fisker livet i en arbejdsulykke. Dette er en trist påmindelse om, at vi skal bevare fokus på at fremme sikkerheden og at reducere og minimere risiciene i forbindelse med de arbejdsopgaver, vi har ombord.

Rigsrevisionen: I forlængelse af rigsrevisionens beretning om Kvotekonsentration i dansk fiskeri, kom endnu en beretning fra rigsrevisionen, som handler om tilskud på fiskeriområdet. Nu fremhæver Rigsrevisionen en lang række fejl og mangler i forvaltningen og kontrollen af tilskud til fiskeriet. Man har givet tilsagn og udbetalt tilskud, der var i strid med reglerne. Indtil videre har ministeriet meldt 11 personer til politiet, og det vedrører et beløb på 6,1 mil. Mig bekendt er ingen dømt endnu.

Polititiske forandringer: Det er trist at må konstatere, at fiskeriet i 2018 har måtte stå model til store politiske forandringer, der kommer af politiske magtkampe, og som ind imellem tog nogle drejninger, der var langt fra det virkelige liv. Fiskere med relative små bedrifter, der over tid har opbygget rettigheder, er nu blevet udstillet som kvotekonger og har fået en opsigelse på 8 år på nogle af deres rettigheder, til fordel for en lille gruppe fiskere, som nogle politikere havde kastet deres kærlighed på.

Desværre ser det politiske fnidder ikke ud til at stoppe. For ganske nydelig kom endnu en aftale, lavet af fiskeriordførerne, uden at tage kontakt til erhvervet og tilsyneladende - også uden hjælp fra embedsværket. Med det resultat, at fiskerisektoren nu står med en aftale, der har skabt stor usikkerhed i erhvervet, og ikke mindst bankerne.

Og fremover - hvis man vil bruge tid og penge på at prøve nye metoder eller at finde nye fiskepladser, som fiskerne har gjort i generationer, for at udvikle fiskeriet, skal man ikke regne med at have retten til fiskeriet, da alle skal have lov til at byde på det nye fiskeri. Det er svært at se nogen fisker, der vil finde det attraktivt at bruge tid på noget sådan.

Tobis: Tobisfiskeriet starter d. 1. april, men kvoterne i 2019 er meget små, på grund af, at rekrutteringen til bestanden er meget dårlig.

MSC: Fiskeriet har behov for at fortælle omverden, at vi opfører os ordentligt. Det er klart, at vi skal overholde gældende regler, og det gør vi også, men indimellem bliver vi dynget til med ændringer, af forskellige regler og nye kommer hele tiden til. Det er muligt, I ikke fanger nogle af de arter, der skal skrives i PO dagbogen, men i skal også skrive en position på hvilket farvand, I har fisket i for hver rejse, og så skal I selv skrive PO-dagbogen under. Så hvis man vil beholde MSC certificeringen, skal der forbedringer til.

Økonomi: 

Sydvestjysk Fiskeriforening regnskab viser igen i 2018 et underskud. Det kommer ikke bag på nogen, for generalforsamlingen vedtog i 2018 at fastholde promille afgiften, på trods af et underskud i 2017. Der er ikke noget, der indikerer at det bliver anderledes i 2019. Vi har en solid egenkapital.

Brexit: Det er umuligt at se, hvor BREXIT processen ender. For os er der to muligheder: Et hårdt brexit, eller et brexit med aftale. Lige fra den første dag har vi i Danmarks Fiskeriforening sammen med Pelagisk PO – og sammen med fiskerne i de andre lande – holdt fast i 3 krav: Vi skal fortsat have vores kvoter – den relative stabilitet. Vi skal fortsat have adgang til engelsk farvand, hvis de skal have frihandel med EU. Fisk skal kædes sammen med handelsforhandlingerne, så vi ikke bliver glemt i et hjørne til sidst. Hvis vi får en hård Brexit nu og her, så skal vi have licenser til britisk farvand med det samme. Det skal Danmark og EU-kommissionen sørge for over for de engelske myndigheder. Det gælder ikke bare tobis, men hele fiskeriet.

Fremtiden: Måske er det den sidste tids hetz, der er blevet drevet mod fiskeriet, jeg ved det ikke, men jeg bliver bekymret for fremtiden, når der bliver taget beslutninger om f.eks. at etablerer en nationalpark i og omkring Ringkøbingfjord. Der er blevet oprettet interessegrupper, styregruppe osv. men der er tilsyneladende ingen, der har ment det vil tjene noget formål at inviterer fiskeriet. Det er selvfølgelig også i orden, hvis man ikke har planer om nogen ændringer, af de rammer fiskeriet drives på - i fjorden.

Det samme oplever vi, når der ligges arealer ud til havvindmøller. Proceduren her er at der udpeges et slags brutto areal, hvor man derefter laver en VVM-undersøgelse. Derefter går parken i udbud, og når så man har fundet ud af hvem der skal sætte møllerne op, bliver det så offentliggjort, hvor i området møllerne skal stå. Først nu bliver fiskeriet indkaldt til møde, ikke om placeringen er god eller dårlig for fiskerne, men om erstatning - for tabt fiskevand.

Ingen tænker på at spørge fiskerne i startfasen, om deres fiskepladser bliver berørt, man kører bare hen over hovedet på nogen mennesker, der har drevet deres erhverv i generationer, lige der hvor en eller anden embedsmand har besluttet at ligge en møllepark. Vi skal ikke ligge os fladt ned, vi skal selvfølgelig slå i bordet og sige fra, overfor den magt arrogance vores erhverv i øjeblikket bliver udsat for og fortsætte kampen for at få indflydelse, på alle de beslutningerne der tages omkring fiskeriet.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify