Vestjylland

500.000 kroner i Landdistrikts-rådets kasse

Økonomiudvalget har godkendt en engangspulje på 500.000 kroner til udvikling af landdistrikterne i de kommende år.

Landdistriksrådets pulje-kasse er ved at løbe tør. De seneste toethalvt år har ti projekter nemlig fået tilsagn om knap 425.000 kroner ud af et kommunalt tildelt beløb på 500.000 kroner.

Økonomiudvalget kiggede på tirsdagens møde nærmere på, hvad pengene er blevet brugt til – og konkluderede, at tiltagene er så gode, at Landdistriktsrådet får yderligere 500.000 kroner at råde over frem til 2023.

" Vi er en kommune, hvor rigtig mange af vores borgere bor i landdistrikterne, og hvor der heldigvis er rigtig mange initiativer og gode aktiviteter, der både kan ryste folk sammen, fastholde beboerne og sikre, at nye borgere har lyst til at slå sig ned på landet og i landsbyerne. Det vil - og skal - vi som kommune være med til at understøtte," siger borgmester og formand for økonomiudvalget, Hans Østergaard (V), i en pressemeddelelse.

Resultater

Erfaringerne fra de projekter, der har fået støtte fra den nuværende landdistriktspulje, viser, at projekter med økonomisk støtte udvikler aktiviteter og fællesskaber i og på tværs af sogne i kommunen.

"Dermed er projekterne med til at skabe nye eller stærkere alliancer i landsbyerne og i landdistrikterne, hvilket gør vores landområder attraktive for borgere, erhvervslivet og besøgende," siger Torben Hjøllund Mortensen, formand for Landdistriktsrådet.

Han peger blandt andet på samarbejder som "Åben landsby" og landsbyfællesskabet Best mod West i Bork, Lyne, Sdr.Vium og Hemmet, klyngesamarbejdet VestRum i No, Hee, Stadil, Vedersø, Tim, Hover og Torsted og landsbyklyngen Friskvind med Dejbjerg, Stauning, Lem, Velling og Højmark.

Stor kampgejst

Landdistriktspuljen er en del af handlingsplanen i kommunens landdistriktspolitik, der sigter på samarbejds- og samskabelsesprojekter og hvor aktiviteter og projekter, der fremmer fællesskab og samarbejde støttes og prioriteres.

"Hvis man var i tvivl, så viser projektansøgningerne os, at der eksisterer en kampgejst for de mindre samfunds bevarelse og udvikling og et engagement, som kommunen bør støtte op om. Derfor er jeg glad for at økonomiudvalget har valgt at lægge yderligere 500.000 kr. i Landdistriktspuljen," siger Torben Hjøllund Mortensen og lover, at pengene nok skal blive godt brugt.

 

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify