Vestjylland

Disse sager skal byrådet diskutere tirsdag

En skolerenovering, opsætning af vindmøller og takster på ældreområdet er blandt de sager, byrådet skal behandle på tirsdagens møde.

Når byrådet mødes tirsdag, er der en række vigtige sager på dagsordenen.

Vestnyt.dk giver dig her et overblik over nogle af de vigtigste.

Testmøller ved Velling Mærsk

Der er ønske om at opføre to testmøller ved Velling Mærsk, som kan blive op til 200 meter høje. Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen, som nu har været i offentlig høring, kan godkendes.

Et flertal på seks af de syv medlemmer af teknik- og miljøudvalget samt et enigt økonomiudvalg bakker op om projektet. Niels Rasmussen (SF) stemte som medlem af teknik- og miljøudvalget imod.

Hvis byrådet godkender lokalplanen, er det dog fortsat en forudsætning for projektet, at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) giver grønt lys også. Det skyldes, at Ribe Stift har nedlagt veto mod projektet af hensyn til kirkerne i Velling og Gammel Sogn.

Lokaletilskud

Der er afsat knap 18 millioner kroner i kommunens budget for 2019 til lokaletilskud på kultur- og fritidsområdet.

Administrationen og et enigt kultur- og fritidsudvalg anbefaler til byrådet, at taksterne på området fastholdes på niveauet for 2018, hvor foreningen kan få dækket mellem 20 og 68 procent af deres lokaleudgifter, alt efter hvor stor en andel af medlemmerne, der er under 25 år.

Tilskud til pasning af egne børn

Der er i kommunens budget for 2019 afsat 2 millioner kroner til en ordning, der giver mulighed for, at man kan få tilskud til at passe sine egne børn.

Et flertal på fem af børne- familieudvalgets syv medlemmer og et flertal på fem af økonomiudvalgets syv medlemmer anbefaler, at man skal kunne få 70 procent dækket af den udgift, man ellers ville have haft til at få passet sine børn.

Hanne Simonsen (KD) og Benjamin Morthorst (KD) anbefalede som medlemmer af børne- familieudvalget, at procentsatsen sættes til 80. Det samme anbefalede Kristian Andersen (KD) og Jesper Lærke (Fjordlisten), da sagen blev behandlet i økonomiudvalget.

Pavilloner ved Skjernåskolen

På grund af pladsproblemer på Skjernåskolen er der i kommunens budget for 2019 afsat 4,3 millioner kroner til en midlertidig løsning på problemet.

Løsningen består i, at man lejer to pavilloner, som opstilles tæt på skolen. Den ene skal bruges til undervisning, og den anden skal bruges til lærerforberedelse.

Et enigt børne- familieudvalg og et enigt økonomiudvalg bakker op om modellen.

Takster på ældreområdet

Social- og sundhedsudvalget drøftede for nylig taksterne på ældreområdet, og et enigt udvalg anbefaler, at man taksterne reguleres efter den såkaldte satsreguleringsprocent og efter KL’s fremskrivningsprocent.

Det betyder på mere jævnt dansk, at priserne stiger med cirka 2 procent i 2019.

Renovering af toiletter

Børne- og familieudvalget har en pulje på 2,5 millioner kroner til mindre anlægsprojekter.

En del af pengene er blandt andet blevet brugt til at finansiere mindre projekter på Stauning Skole, Hvide Sande Skole, Hover-Thorsted Børnehus og Børnenes Rige Ølstrup.

Der er 1,1 millioner kroner tilbage i puljen, som udvalget foreslår byrådet, at man bruger på at afhjælpe et pladsproblem på Skjernåskolen og på at renovere toiletterne på de skoler, hvor der er størst behov for dette.

Borgerbooking i Tandplejen

I kommunens budget for 2019 er der afsat 360.000 kroner til, at Tandplejen kan indkøbe et modul, kaldet Borgerbooking.

Modulet giver blandt andet mulighed for, at forældre kan booke, flytte og aflyse tandlægetider, læse deres barns journal og modtage beskeder fra Tandplejen.

Et enigt børne- og familieudvalg og et enigt økonomiudvalg bakker op om projektet.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify