Skjern-Tarm

Foreninger vil skabe nyt liv ved byens sø

Planen er at opføre en søterrasse på i alt 110 kvadratmeter. Teknisk udvalg skal behandle sagen på tirsdag.

Foreningslivet i Rækker Mølle har store planer for området ved Rækker Mølle Sø.

Her vil man anlægge en stor søterasse på i alt 110 kvadratmeter, hvoraf 34 kvadratmeter efter planen skal overdækkes.

Teknik- og miljøudvalget skal behandle sagen på et møde tirsdag.

Det fremgår af dagsordenen for mødet, at foreningerne i Rækker Mølle har fået tilsagn om tilskud fra LAG til projektet.

Det er Rækker Mølle Købmandsgård ApS, der ejer arealet ved søen, og som derfor har givet fuldmagt til ansøgningen.

Fire af de nærmeste naboer er kommet med indsigelser mod projektet, de risikerer at miste deres udsigt over søen, ligesom de mener, at bygningen vil være meget dominerende og derfor skæmme den ellers uberørte natur omkring søen.

Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at området syd og vest for søen i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv, og at det er inden for dette område, at søterrassen med overdækket areal skal placeres.

Rækker Mølle Foreningsråd, som er ansøger på projektet, oplyser, at man er villig til at tage forskellige hensyn til naboerne.

Administrationens indstilling til teknik- og miljøudvalget er, at der meddeles tilladelse til byggeriet.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify