Skjern-Tarm

Stor interesse for at høre om mulig Innovest-udbygning

250 borgere mødte mandag aften op til borgermøde om en mulig udbygning af Innovest.

Allerede før borgermødet om udviklingen af Skjern midtby gik i gang kl. 19.00, var der ved at være så fyldt op på stolerækkerne i Ringkøbing-Skjern Kulturcenters Kramp Scene, at der blev trukket ekstra stole ind.

Da formand for Skjern Udviklingsråd Lars Foged bød velkommen var det da også med en stor tak for det imponerende fremmøde - og med et løfte om dialog:

"Vi starter med nogle korte oplæg, men ellers er vi her for at lytte og for at tage en dialog," lød det fra ordstyreren.

Synergieffekter ved udflytning

Når så mange borgere valgte at bruge en tirsdag aften på at lytte til oplæg og debattere en eventuel udbygning af Innovest, hænger det sammen med kommunens tanker om at flytte Borgerservice og Beskæftigelsesafdelingen ud af det gamle rådhus i Skjern midtby - og ind i Innovest II.

Borgmester Hans Østergaard understregede i sin velkomst, at intet endnu er besluttet, hvorefter direktør for Innovest Hans Jørn Mikkelsen gennemgik fordelene ved en udvidelse af Innovest og pegede på de mulige synergieffekter ved at placere Beskæftigelse tæt på Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og uddannelserne i Innovest samt Skolebyen i Skjern.

Kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen gennemgik derefter regnskabet bag udbygningen af Innovest, den forestående renovering af det tidligere rådhus på Finderupsvej og de mulige driftsbesparelser på anslået 755.000 kr. om året de første 10 år - og derefter på 683.000 kr. årligt de følgende 40 år.

Når de samlede byggeomkostninger på 29,4 mio. kr. fratrækkes den anslåede udgift til renovering af rådhuset og den vurderede salgspris for grunden på Finderupsvej, kan der ifølge kommunaldirektøren sættes to streger under en nettoinvestering for kommunen på 13,9 mio. kr. for Innovest II. En investering som kommunen ifølge beregningerne kan have tilbagebetalt med de sparede driftsomkostninger i løbet af bare 21 år, hvor den normale tilbagebetalingstid for offentligt byggeri er 50 år.

Jens Peter Hegelund Jensen sammenlignede det gamle rådhus med et parcelhus, der begynder at trænge til en gevaldig overhaling - og pegede på, at det også for familien Danmark nogle gange bedre kan betale sig at bygge nyt frem for at renovere på noget gammelt - og så fremlagde han resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om transport- og forbrugsmønster for brugere og medarbejdere på rådhuset.

Undersøgelsen viste bl.a., at otte ud af ti besøgende ankommer til rådhuset i bil, mens 38 pct sagde, at de havde kombineret et besøg på rådhuset med indkøb i Skjern midtby, sidst de var på rådhuset.

"Men vi ved ikke, hvor de ellers ville ha' lagt deres indkøb. Vi kan håbe, at det var i Herning eller Holstebro, men det kunne også godt være i nogle af de små butikker i landsbyerne et andet sted i kommunen," sagde Jens Peter Hegelund Jensen.

På Handelsforeningens vegne fastslog Vivi Altenburg dernæst, at de handlende håber på, at Nationalpark Skjern Å kan trække flere turister til Skjern - og foreslog, at man overvejer at lægge nationalparkens besøgscenter midt i byen, så besøgende også fristes af butikker og restauranter i Skjern.

Som den sidste oplægsholder pegede arkitekt Bo Christensen på, at dele af det gamle rådhus kan bevares og indgå i nybyggeri som et bycentralt medborgerhus til fællesspisning og lignende.

"Det kunne være hér, at man placerede Nationalpark-besøgscenteret," foreslog han og pegede desuden på den oplagte mulighed for at et Innovest II kan bygges bæredygtigt og energioptimalt, mens man kan kombinere nyt og gammelt i opførelsen af etageboliger på rådhusgrunden.

I en af de mange forslagsskitser han viste fra scenen, havde han endda brugt nogle af de gamle mursten fra rådhuset i nybyggeri af åbne, klimasikrede etageboliger ved Finderupsvej, ligesom han foreslog en trafikomlægning af Finderupvej for at skabe et grønt frirum på rådhuspladsen.

Dialogen fortsætter i idébank

Så var det tid til en stående forfriskning af øl og sodavand med delikatesser og snacks - og mulighed for at give sin mening til kende ved cafeborde udenfor Kramp-lokalet.

Her stod repræsentanter for kommunen, Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsråd i ordstyrer Lars Fogeds ord klar til dialogen 'med store ører - og navneskilte på'.

Da dialogen kort før kl 21 blev samlet tilbage i Kramp-salen var der både positive tilkendegivelser omkring udbygningen af Innovest og bekymring over den mulige udflytning af især Borgerservice.

"Kunne det være en model, at Beskæftigelse flytter ud i Innovest II, mens Borgerservice forbliver i midtbyen i et nyrenoveret medborgerhus" lød et forslag, der i flere varianter gik igen fra de deltagende.

Frem til den 1. oktober kan alle interesserede komme med kommentarer, idéer, forslag og bekymringer til den elektroniske idébank. Det gør man pr e-mail til adressen malene.lindholm@rksk.dk

Alle forslag vil blive samlet og videregivet til Ringkøbing-Skjern Kommunes økonomiudvalg, inden udvalget på et møde i oktober eller november ventes at træffe den endelige afgørelse om udbygningen af Innovest og udflytningen af kommunens afdelinger for Beskæftigelse og Borgerservice.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify