Skjern-Tarm

Skal 89 vejtræer i Skjern bevares?

Teknik- og miljøudvalget skal tirsdag tage stilling til, hvad der skal ske med 89 vejtræer i Skjern.

89 vejtræer langs Amagervej i Skjern volder kommunen problemer.

Det skyldes, at træernes rodnet løfter belægningen i fortovene og med tiden også risikerer at løfte belægningen på selve vejen.

Derfor har man tidligere besluttet at fjerne træerne og i stedet erstatte dem med buske, men beslutningen har mødt modstand fra mange af de borgere, der bor i området.

Borgermøde om sagen

Derfor skal teknik- og miljøudvalget nu behandle sagen på et møde tirsdag.

"Sagen har været drøftet tidligere, og egentlig var det allerede besluttet, at træerne skulle fjernes og udskiftes med en lav buskbeplantning. Men da Vej og Park udfordres kraftigt af borgere og brugere af vejen, som ønsker træerne bevaret, ønskes der en formel politisk beslutning omkring strækningens fremtidige udseende," lyder det i sagsfremstillingen.

Her fremgår det også, at der har været holdt et borgermøde med deltagelse af naboer til vejen.

"På mødet var der god forståelse og tilslutning til projektet, selvom mange i første omgang synes det var ærgeligt at miste træerne. Men siden borgermødet er der indkommet flere henvendelser fra borgere, som ikke var med til mødet, men som føler en tilknytning til stedet og træerne, og som beder os om at genoverveje projektet," lyder det.

Fire løsningsforslag

Derfor har administrationen udarbejdet fire løsningsforslag.

1.: Træerne fældes og udskiftes med buske og løg som planlagt, og de fjernede træer genplantes andre steder.

2.: Træerne bliver stående, og der nedsættes såkaldte rodspærrer i det omfang, det er muligt, for at forsinke processen.

3.: Træerne fjernes, og erstattes af cirka halvt så mange træer af en slags, som har et mindre rodnet.

4.: Træerne bliver stående lidt endnu, og der igangsættes to forsøgsordninger i dialog med borgerne, én i hver ende af Amagervej.

Aministrationens anbefaling til udvalget er at vælge løsning nummer fire.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify