Skjern-Tarm

Mejeriet i Tarm bygger om for cirka to mio. kr.

Nyt flot indgangsparti, flere toiletter, flere tilhørerpladser bliver blandt andet resultatet af ombygningen.

Rom blev ikke bygget på en dag. Det samme kan man sige om renoveringen og ombygningen af Mejeriet, kulturhuset i Tarm – det sker i etaper og i takt med, at Den selvejende institution Mejeriet får tilstrækkelig mange penge i kassen.

Det fik den i maj i år, og nu har maskiner væltet en del af læmuren væggen og loftet op til førstesalen på den side, der vender over mod Sundhedscenter Vest.

"Vi skal have et ordentligt indgangsparti, så man kan se, at det er der, man går ind," fortæller mejeribestyrer og leder Tove Lauritsen, der også sidder i byggeudvalget.

Hun er ulønnet og frivillig - ligesom de 50-60 andre, der er med til at få huset til at fungere.

Flere tilhørerpladser

Det "ordentlige indgangsparti" inkluderer flere end dobbelt så mange toiletter. Indtil nu har Mejeriet haft to, når byggeriet er færdigt bliver der også to samt et handicaptoilet i forbindelse med indgangen.

Bar-område lægges desuden til salen og bliver scenen; det giver plads til flere tilhørere.

"Vi går fra 120 til cirka 150 pladser. Det betyder, vi får en højere indtægt og kan få større navne," siger Tove Lauritsen og tilføjer:

"I begyndelsen var der 25-30-40 mennesker til koncert; i foråret havde vi to udsolgte koncerter. Og vi har et par gange prøvet, at vi godt kunne have solgt 150 billetter."

Flytter til apoteket

Renoveringen er ifølge Tove Lauritsen færdig engang i efteråret. Derfor har hun det ok med, at Peter Viskinde har udskudt koncerten den 20. september, for så slipper hun for at finde et andet sted til koncerten.

Hun har til gengæld fundet et andet sted til de 12 udstillere i "Kunsten inviterer indenfor", der finder sted den 31. august til den 1. september.

"Vi har fået lov til at låne apoteket, og nogle af udstillerne vil allerhelst udstille der," fortæller Tove Lauritsen og smiler.

Fonde og indsamling

De to millioner kroner som opførelse af indgangsparti og ombygningen koster stammer fra fonde og husstandsindsamling. Real Dania har bidraget med det største beløb, nemlig en million kroner, dertil kommer penge fra Velux Fonden, Vanførefonden, Ringkøbing-Skjern Kommunes anlægspulje, centerbymidler, lokale erhvervsvirksomheder i Skjern og Tarm og husstandsindsamling i Tarm.

"Vi smed en folder i alle postkasser og bad om at få et bidrag. Gav man 250 kroner, var man med i lodtrækning om ti præmier. Gav man 3.000 kroner, må man gratis holde fest i Mejeriet, når det er renoveret. Det gjorde fem-syv personer," fortæller Tove Lauritsen og tilføjer, at husstandsindssamlingen gav godt 50.000 og Skjern-Tarm firmaerne bidrog med 95.000 kroner.

Billedværkstedet

Den selvejende Institution Mejeriet, hvis bestyrelse har det overordnede og økonomiske ansvar, købte bygningen af Ringkøbing-Skjern Kommune den 1. januar 2014. Men allerede året forinden havde frivillige sat nyt køkken op og lydisoleret i både musik- og drama-lokalet.

"Vi søgte fonde. Men vi fandt ud af, at først skal man skabe liv, derefter kan man søge penge," fortæller Tove Lauritsen, der tager sig af den tjans sammen med Bente Vyff Petersen.

Det gav bonus i 2015 med en kvart million fra SE Vækstpulje og et tilsvarende krone til krone-beløb fra kommunen – tilsat frivilligt arbejde.

"Da blev billedværkstedet lavet og renoveret. Det er et vidunderligt lokale: lyst, varmt og rart," siger hun og smiler.

 

Fakta:

Kulturhuset Mejeriet er en kombination af åbne værksteder, udlejning af lokaler og afvikling af egne arrangementer. Alle, der har lyst, kan frit bruge billedværkstedet og keramik-afdelingen – mod et årligt kontingent på 700 kroner.

Det benytter en flok vævere samt folk, der tegner og maler, sig af. De har oprettet en interessegruppe, der mødes fast to gange om ugen.

Huset har desuden faste lejere:

Musikskolen Ringkøbing-Skjern, der har musik, drama og billedkunst.

Lundenæs Y's Men's Club, der har escape room.

Foreningen Tryllestaven, der tilbyder kurser under aftenskoleloven i broderi, keramik, billedforedrag og sang i koret "Stok og Steen".

Egne arrangementer:

Koncerter, foredrag og som noget nyt fællessang fra Højskolesangbogen ved Lise og Jørn Esbjerg og fællesspisning, hvor deltagerne medbringer mad til tag-selv-bordet.

 

 

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify