Skjern-Tarm

Udvalg siger god for solceller

Et flertal i teknik- og miljøudvalget vil arbejde videre med planer om solceller ved Hemmet.

Fem af syv medlemmer af Ringkøbing-Skjern Kommunes teknik- og miljøudvalg har på et møde i denne uge besluttet at arbejde videre med planerne om at opføre et stort selcelleanlæg ved Holmvej tæt på Hemmet.

Det ansøgte projekt består i at etablere en solcellepark på et ca. 40 ha stort areal og med en samlet effekt på op til 25 MW, fremgår det af udvalgets dagsorden.

Her kan man også læse, at der har været indsigelser fra flere af de nærmeste naboer, som enten ønsker projektet droppet - alternativt placeret et andet sted.

Udvalget besluttede at arbejde videre med projektet under den forudsætning, at projektet holdes på den nordlige side af Holmvej. I den ansøgning, der var sendt til kommunen, ønskede projektmagerne at placere solceller på begge sider af vejen.

Hans Pedersen (KD) og Jørgen Byskov (DF) stemte imod, da de mener, at solcellerne bør placeres inde mellem de møller, som tidligere er blevet opført i umiddelbar nærhed til det område, hvor man ønsker at opføre solcellerne.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify