Skjern-Tarm

Frivillig Vest tilbyder frirum til børn og unge

Trivselsgrupper for skoleelever i udsatte situationer bliver til i et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Frivillig Vest.

Børn og unge havner på ukendt grund, hvis forældre eller søskende for eksempel har fået en alvorlig sygdom eller et handicap. Det kan være svært for dem at fortælle, at der er noget galt derhjemme – og de mangler ofte en voksen, de har tillid til og kan snakke med om deres bekymringer.

Derfor tilbyder FrivilligVest i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune nu at oprette trivselsgrupper for sårbare børn og unge, der oplever en utryghed, fordi hverdagen er forandret, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Sorg, vrede, angst

"Når børn oplever, at hverdagen i familien forandres, afføder det en masse tanker og følelser hos barnet og den unge. Her kan trivselsgruppen være en hjælp og et frirum for dem. Der er mange ting, der kan trykke børn. Det kan være angsten for at miste mor eller far og bekymringen for deres smerter. Eller det kan være sorg eller vrede over, at far eller mor ikke kan tage sig af barnet, som de kunne før," siger Elsebeth Viberg Rasmussen.

Hun koordinerer selvhjælpsgrupperne hos FrivilligVest og er initiativtager til trivselsgrupperne - og hun peger på, at den velkendte hverdag i familien også kan blive forandret af forældrenes skilsmisse, af at der kommer plejebørn i familien, eller af at søskende er anbragt i familiepleje.

Gratis tilbud

"Uanset hvad årsagen er, så kan forældrenes ressourcer, tid og fokus have ændret sig, og det betyder måske, at der ikke er så meget overskud til det enkelte barn - eller til de børn i familien, som ikke er syge eller har specielle behov. De børn kan derfor ofte føle sig tilsidesat, svigtet eller "ikke set"," forklarer hun.

Trivselsgrupperne er gratis, to voksne med faglig baggrund er tilknyttet hver gruppe, som består af fem til otte børn. Grupperne mødes en gang om ugen efter skoletid. Forældre skal give tilladelse til, at deres børn deltager.

"Vi ønsker med vores tilbud at give børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune et sted, hvor de kan dele deres tanker og følelser med andre, der er i samme situation, og vi ønsker, at de erfarer, at de ikke er alene, men at der er andre, der har det præcis, som de selv har det," forklarer Elsebeth Viberg Rasmussen.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify