Ringkøbing

To lokale projekter er indstillet til national landdistriktspris

Delebilsordning og frivillig integration af udenlandske borgere er med i kampen om Erhvervsministeriets Landdistriktspris 2019.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i kommunen er så begejstrede for to lokale initiativer og vil gerne give dem et skulderklap. Derfor har de indstillet styregruppen bag delebilsordningen Elektrisk Vestrum samt de frivillige, der målrettet arbejder med integration i henholdsvis Holmsland/Kloster, Borris, Ølstrup og Ådum til den nationale pris.

Elektrisk Vestrum har på kort tid haft succes med at fremme mobilitet og grøn transport via delebiler, -cykler og -bus i landsbyklyngen Vestrum, der består af Hee, Hover, No, Tim, Torsted, Stadil og Vedersø.

Ændrer vaner

"Styregruppen er med til at skubbe til folks transportvaner. Vi ved positivt, at nogle familier har solgt bil nummer to, at andre har undladt at købe bil nummer to, og at flere har ladet bilen stå i garagen og har taget el-cyklen," fortæller Lotte Finnerup, landdistriktskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Samtidig har projektet bundet de syv landsbyer i Vestrum tættere sammen og skabt det drive, identitet og tilhørsforhold, som er unikt for landdistrikterne, understreger Torben Hjøllund Mortensen, formand for Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Integrations-tiltag

Det andet projekt dækker over fire selvstændige integrations-initiativer, hvor frivillige i Borris, Ådum, Ølstrup og Holmsland-Kloster via forskellige tiltag hjælper udenlandske tilflyttere med at blive bedre til dansk samt føle sig hjemme.

I Borris inddrager lokale ildsjæle tilflyttere i idrætsaktiviteter, fællesspisning og Tal Dansk Café, ligesom der er etableret venskabsfamilier mellem danske og udenlandske familier.

I Ølstrup er det lykkedes at få VUC-sprogundervisningen flyttet til byen, så det er lettere for folk at deltage. Mens forældrene er på skolebænken passer frivillige deres børn – ligesom frivillige også står bag initiativet "Byd en fremmed på kaffe".

I Ådum har søstrene Jytte og Lene Bjørslev oprettet en Tal Dansk Café, ligesom de arrangerer kulturaftener for at fremme den gensidige kulturforståelse og hjælper udenlandske tilflyttere med for eksempel at skrive jobansøgninger.

Kloster-Holmsland-frivillige formår at  samle 20 nationer i landsbyens Café Velkommen Her, hvor de hjælper tilflytterne med praktisk dansk, det kan være alt fra eksempelvis være at læse en kageopskrift, købe ind til og bage kagen til det fælles kaffebord til lektiehjælpe.

"De frivillige i integrationsgrupperne i Borris, Ølstrup, Ådum og Holmsland/Kloster har gjort en helt særlig indsats på egen hånd for at skabe netværk. De fortjener et stort skulderklap og stor anerkendelse, og derfor har vi indstillet dem til Landdistriktsprisen 2019," fortæller Lotte Finnerup.

Erhvervsminister Simon Kollerup afslører vinderen af Landdistriktrpsisen 2019 mandag den 28. oktober. Den består af 15.000 kroner.

 

 

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify