Ringkøbing

Lille åbning i Nygade på mandag

Graveriet står stille i tre uger på grund af sommerferie, men brolæggerne og asfalt-folkene knokler videre.

Fra mandag den 15. juli bliver der igen åbnet for trafik i det ene spor på Nygade i Ringkøbing. Asfalten er lagt i denne uge og brolæggere er i gang med at lægge brosten i specielle mønstre på fortovet, der nu bliver bredere.

"Brolægningsarbejdet er stadig i gang på fortovene helt op mod vejen, så derfor vil strækningen indtil videre være ensrettet fra Chr. Husteds Vej mod Nørregade," fortæller projektleder Michael Vejrup fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Vejafdeling i en pressemeddelelse.

Nørregade-del igen ensrettet

Den delvise åbning for trafik i Nygade Nord betyder, at muligheden for beboerkørsel og arbejdskørsel fra Skolevænget og et stykke op ad Nørregade igen bliver forbudt, da ensretningen af denne del af Nørregade gælder igen. Varekørsel igennem gågaden vil blive tilladt som tidligere.

"Selvfølgelig giver det noget bøvl - ikke mindst for lokale beboere og erhvervsdrivende, når man laver et så gennemgribende grave- og forskønnelsesarbejde i en gade midt i en by som Ringkøbing. Men folkene dernede får en masse positive kommentarer fra forbipasserende, og der er en god stemning i gaden," siger Michael Vejrup.

Det omfattende gravearbejde var nødvendigt, fordi Ringkøbing Fjernvarme og Ringkøbing-Skjern Forsyning skulle have lagt nye rør og elselskabet nye kabler til elforsyningen. Når der nu alligevel var gravet op, benyttede Ringkøbing-Skjern Kommune lejligheden til at få Nygade gjort mere ensartet og kønnere.

Større sammenhæng og kønnere

Renoveringen er en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes helhedsplan for Ringkøbing  og en videreførelse af sidste års fornyelse af den del af Nygade, der er gågade.

Nygade Nord vil blive renoveret fra Nørregade til I.C. Christensens Allé. Der bliver fortsat, men mindre, plads til biler, fordi fortovene bliver bredere, og der bliver mere plads til ophold - for på den måde at skabe sammenhæng med gågade-stykket.

Der mangler fortsat at blive gravet på sidste del af Nygade Nord, nemlig fra Chr. Husted Vej mod nord samt et lille stykke vej omkring pladsen med I.C. Christensen statuen.

Gravearbejdet kommer imidlertid til at ligge stille i to-tre uger på grund af ferie.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify