Ringkøbing

Landmand i Stadil sælger sine maskiner

Vestjysk mælkeproducent koncentrerer sig om arbejdet i stalden, derfor afhænder han maskinerne.

De dage, da en landmands arbejde altid var defineret af pasning af både dyr og marker, er ovre. Flere og flere landmænd overlader nemlig arbejdet på gårdens jord til maskinstationer eller andre landmænd. Enten ved at leje dem til at gøre arbejdet eller gennem egentlige pasningsaftaler, hvor landmanden overlader hele ansvaret for at skaffe dyrenes foder til andre.

En af de landmænd, som fra og med det forestående forårsarbejde ikke længere sidder på en traktor i marken, er Flemming Nyborg i Stadil. Han er sammen med hustruen Lone økologisk mælkeproducent med 170 køer og driver 250 hektar, hvoraf de selv ejer over halvdelen.

Samarbejde med andre

På markerne ved Stadil og Vest Stadil Fjorde dyrker parret først og fremmest græs til ensilage og køernes afgræsning, men også lidt kornafgrøder i forbindelse med omlægning af græsmarker.

"Vi har i fem-seks år selv klaret græsarbejdet i samarbejde med andre mælkeproducenter til maskinstationstakst. Det var rigtigt dejligt, fordi vi bare kunne ringe til en maskinstation, hvis en af os ikke kunne bidrage, når det var tid til græsarbejdet. Men samarbejdet er stoppet, fordi vores landbrug har udviklet sig i forskellige retninger. Her på gården har vi besluttet, at Lone og jeg vil klare arbejdet selv, og derfor vil vi gerne koncentrere os om køerne og undgå spidsbelastningsarbejdet i marken," fortæller Flemming Nyborg.

Aftale med maskinstation

Parret har i stedet udvidet samarbejdet med Torben Galsgaard i Velling, der driver maskinstation og i forvejen kører gylle ud på gården. Han er også økologisk mælkeproducent og leverer i lighed med Flemming Nyborg mælk til et tysk mejeri. En aftale som de sammen med to andre lokale mælkeproducenter etablerede for tre år siden.

Aftalen om maskinsamarbejdet kom i stand, da en rumænsk medarbejder hos Torben Galsgaard pludseligt stod med en ordre på landbrugsmaskiner til en bedrift i Rumænien.

"Vi havde allerede snakket lidt om at droppe markarbejdet, og da han kunne aftage alle vores jordbearbejdningsmaskiner, valgte vi at afsætte dem. Vi har ikke lavet pasningsaftale. Det kører på almindelig maskinstations-vis, hvor vi ringer, når vi synes, at der skal ske noget," siger Flemming Nyborg.

Gummiged og traktor

Tanken er, at gårdens maskinpark fremover kun består af en gummiged, der bruges til at hente ensilage samt en traktor, der blandt andet skal flytte vandingsmaskinerne.

"Den del af markarbejdet kunne jeg trods alt ikke afsætte, men alt forårsarbejde bliver Torben Galsgaards folk lejet til, ligesom de også klarer græsarbejdet med de fire slæt græs og helsæd. Jeg har aldrig savnet at sidde på en traktor og brænde dieselolie af, så det kan jeg nemt undvære. De år, da vi har haft unge medhjælpere, har vi dog nok synes, at det var en god ide, at de også havde mulighed for at være med i marken," siger Flemming Nyborg.

God investering

Han forventer at få et mere konstant fokus på arbejdet med malkekøerne, ligesom han slipper for at investere i nye maskiner, som kan være dyre at have til at stå stille i maskinhuset.

"Når man har mange kreaturer, så kan man jo ikke bare springe over nogle dage, fordi man skal køre i marken. Det kan godt være, at man får fodret og malket, men det ekstra opsyn og insemineringer er jo ikke det samme, når man er mindre i stalden. Samtidigt er det svært at være med i udviklingen på maskinfronten, når man har et forholdsvist lille areal. Det, der var moderne for fem år siden, er jo yt i dag," forklarer Stadil-landmanden.

Planteavl i udlandet

Lidt paradoksalt kan han dog også se frem til et lidt større fokus på en økologisk planteavlsbedrift, som han siden 2008 har drevet i Kroatien. Det sker oven i købet med egne maskiner, da det dernede har været umuligt at finde en maskinstation eller en anden samarbejdspartner.

"Vi kan godt skaffe folk dernede, men det er svært at finde nogle, der kan træffe beslutninger på det rette tidspunkt," siger Flemming Nyborg.

Han besøger fire-fem gange årligt bedriften i Kroatien, der er på samme størrelse som gården i Stadil. Den drives også økologisk af to medarbejdere, der producerer græs, hø, lucerne og soyabønner.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify