Ringkøbing

Klimaeksperter studerer Ringkøbing og omegn

Ringkøbing ligger lavt og er dermed sårbar over for oversvømmelser. Det kigger seks klimaeksperter nærmere på.

Klimaændringer og oversvømmelser er ikke blot en lokal eller national udfordring. Derfor mødes klimaeksperter fra Nordsøregionen med Kystdirektoratet i dagene 19.-21. juni - med det formål at udveksle erfaringer og studere klimaforandringer i Ringkøbing og omegn.

De skal blandt andet debattere, hvordan man beskytter borgere, bygninger, landbrugsarealer og kulturarv mod oversvømmelser fra regnvand, å løb og havvand nu og i fremtiden?

Der er tale om et EU-projektsamarbejde, C5a - Cluster for Cloud til Coast Climate Change Adaptation, der blev sat i gang i februar i år. Formålet med det er at håndtere oversvømmelsesrisikoen ved at kombinere resultaterne fra syv igangværende Interreg Nordsøregion-projekter, som både indbefatter praktiske studier og teoretisk viden.

Ringkøbing sårbar

"Vi er glade for, at vi kan byde vores internationale kolleger velkomne i Danmark. Jeg er sikker på, at vi får nogle udbytterige dage, hvor vi både skal drøfte klimaudfordringer generelt og på felttur for at se på de konkrete udfordringer og løsninger i Ringkøbing området, som jo også indbefatter en stor fjord med et stort opland," siger Merete Løvschall, direktør i Kystdirektoratet, der er partner i projektet, i en pressemeddelelse.

Ringkøbing er sårbar, fordi den ligger i et lavtliggende område, som ved storm og forhøjet vandstand risikerer at blive oversvømmet. Udfordringen er kendt af Ringkøbing-Skjern Kommune, der i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning og oplevelsescentret Naturkraft er i gang med at etablere et dige, en sluse og en pumpestation, som skal forhindre fremtidige oversvømmelser, hedder det i pressemeddelelsen.

Oplæg om Ringkøbing

Ivan Thesbjerg, der er afdelingsleder for Land og Vand i Ringkøbing-Skjern Kommune, viser rundt, når de internationale klimaeksperter skal på felttur.

Klimaeksperterne skal desuden deltage i workshops og holde faglige oplæg, hvor hvert land præsenterer et konkret studie. Kystdirektoratet vil præsentere Ringkøbing, herunde Søndervig, Krogen, Skjern Å og slusen i Hvide Sande.

C5a består af 10 partnere fra henholdsvis Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, England og Danmark, der har deltagelse af Kystdirektoratet og Region Midtjylland.

 

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify