Ringkøbing

Fantastisk og fy til ferieprojekt i Ringkøbing

I må ikke ende som Tarm, advarede byrådsmedlem og Tarm-bo Niels Rasmussen (SF), der betegnede ferieprojekt som fantastisk.

Interessen for at høre om ferieprojekt Raunonia ved havnen og foran rådhuset i Ringkøbing var så stor ved borgermødet tirsdag aften, at folk både stod op og sad på trappen op til byrådssalen - omkring 200 var således mødt op.

Det planlagte projekt omfatter 250 simple og rustikke boliger med hotelstatus og plads til 800-1000 personer, der placeres i fjorden fra havnen og hen foran rådhuset og har facon som en skibstævn. Det er Erhvervsvækst Ringkøbing med koordinator Finn Juhl og Arkitektfirmaet Bo Christensen, der har taget initiativ til det nye ferie-tiltaget - og de ønskede at høre borgernes mening og input.

Dårlig placering

Det fik de - input og holdninger. Nogle borgere mente, at ferieprojektet skal flyttes om til Falck eller længere ud mod Velling, til Vesterhavshallen, så det nuværende havnemiljø og naturen kan blive bibeholdt.

"Det skal ligge op ad den gamle by, for det fremhæver byen," sagde Bo Christensen.

Andre ønskede det slet ikke gennemført, fordi det ville ødelægge Ringkøbing og det autentiske miljø og gøre det alt for turistpræget og spolere freden og roen ved fjorden. Initiativtagernes argumentet om, at det vil skabe mere liv i byen og bedre handel i butikkerne, kunne ikke overbevise dem.

120-150 millioner kroner om året, anslog Søren Lydig Kristensen, direktør i Ringkøbing-Fjord Turisme, at lejerne i de 250 huse ville lægge ved en belægning på 60 procent.

Arkitekt Bo Christensen understregede, at udgangspunktet i projektet er at have respekt for den gamle by, fordi den er "kronjuvelen i Ringkøbing-Skjern Kommune."

Tilhængere

Ferieprojekt Raunonia har til formål at skabe udvikling i og dermed større interesse for byen. Flere betegnede da også projektet som fantastisk og mente, at det var en af måderne, Ringkøbing og butikkerne kan overleve på - ud fra devisen om, at hvis vi ikke gør noget, så dør byen. En gik så langt som til at sige, at det "nok er detailhandelens overlevelse".

"Jeg håber ikke, der er noget fra Tarm, men den er et eksempel på, hvordan det kan gå," sagde arkitekt Bo Christensen.

Der var i hvert fald én fra Tarm, byrådsmedlem Niels Rasmussen, der understregede, at det kan godt være, det går godt i Ringkøbing, men det handler om at tænke fremad.

"Hvis I ikke tør tage et skridt, så ender I som Tarm," sagde han og betegnede ligesom flere andre projektet som fantastisk.

Trafik og klima

En del spørgsmål og kommentarer handlede også om den øgede trafik, der bliver i området. Det erkendte arkitekt Bo Christensen, men det handlede om at se det i et hele - det vil sige sammen med den øgede trafik, som oplevelsescentret Naturkraft og Søndervig Feriepark vil resultere i.

"Hvis vi ikke kan løse logistikken, så har vi et problem," sagde han.

Bo Christensen erkendte, at der er en udfordring i at klimasikre ferieprojektet, men det kommer til at indgå i den VVM-redegørelse, der skal laves.

Han anslår, at selve planlægningen vil tage omkring to år. Planen er, at det bygges i én etape og sælges til nogle, der vil købe hele ferieprojektet, der endnu ikke er sendt til politisk behandling i kommunen.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify