Ringkøbing

Efterskole vil fjerne bevaringsværdig ejendom

Ejendommen har tidligere været brugt som lærerbolig, men den er i dag i så ringe en forfatning, at efterskole ønsker at rive den ned.

Vedersø Idrætsefterskole har anmodet Ringkøbing-Skjern Kommune om tilladelse til at fjerne en ejendom på Vesterhavsvej i Vedersø.

Ejendommen er bevaringsværdig, og sagen skal derfor drøftes i kommunens teknik- og miljøudvalg på tirsdag.

Boligen har stået tom i den seneste tid, og den har ikke været anvendt til lærerbolig de seneste to-tre år.

Efterskolen har indhentet tilbud på, hvad det vil koste at få ejendommen totalrenoveret, hvilket vil koste cirka to millioner kroner, hvilket efterskolen ikke har råd til.

"Ved kommunens besigtigelse af bygningerne kunne det konstateres, at taget flere steder har store huller, hvor der er direkte åben til loftet. Der var regnvejr under besigtigelsen, og ved den indvendige besigtigelse af bygningerne regnede det ind. Der lå vand på gulvet flere steder i stueplansniveau," fremgår det af dagsordenen for mødet i teknik og miljøudvalget.

"Loftet har flere steder mørke skjolder, der viser tegn på, at der har været vand på loftet i en længere periode. De indvendige vægge har ligeledes skjolder og mørke pletter. De massive ydervægge er opfugtet, og de viser tegn på, at der kan være skimmelsvamp i konstruktionen," lyder det videre.

Sagen har været forelagt Ringkøbing Bevaringsforening, som mener, at det vil forringe landsbymiljøet i Vedersø, hvis ejendommen rives ned, men som samtidig medgiver, at det vil være en stor økonomisk byrde for efterskolen at skulle renovere ejendommen.

Administrationen indstiller til udvalget, at der gives tilladelse til, at ejendommen kan rives ned.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify