Hvide Sande

Samarbejder på tværs styrker lokalsamfundene

Kommunale institutioner inviterer til samskabelses-møde i henholdsvis Hvide Sande og Fjelstervang.

Samarbejde mellem lokale institutioner, lokale borgere og/eller Ringkøbing-Skjern Kommune kan resultere i, at en plus en giver mere end to – synergieffekt.

Det understreger kommunen, der som eksempel nævner branden i den integrerede børneinstitution Fresiahaven i Tim, som førte til, at vuggestuebørnene midlertidigt fik til huse i en tom ældrebolig på plejehjemmet. En så god og positiv oplevelse for alle parter, at pædagoger og plejehjemmets ledelse har aftalt, at børnene kommer på besøg hver 14. dag.

Inspiration og samarbejde

Denne og andre former for samskabelse er temaet, når institutioner i den vestlige del, tirsdag den 5. november klokken 17.30-21.00 inviterer alle interesserede til tema-møde i Aktivitetscentret i Hvide Sande. I den østlige del af kommunen foregår mødet mandag den 11. november klokken 17.30-21.00 i Fjelstervang Landsbycenter.

"Stærke lokalsamfund baserer sig til dels på, at vi skaber sammen, at vi hjælper hinanden og løfter i flok. For at udvikle et stærkt lokalsamfund er det afgørende, at vi inspirerer hinanden og formår at arbejde sammen på tværs," siger Lotte Holck Jensen, HR-udviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Byttehandler

Som inspiration præsenteres deltagerne for eksempler på stærke, lokale samarbejder. I Hvide Sande fortæller Hanne Jensen, formand for Klittens Borgerforening, om byttehandler i lokalsamfundet, mens Dorthe Krogsgaard, formand for Holmsland Sogneforening, sætter fokus på emnet samarbejder tværs, og Katrine Kock Frandsen, iværksætter og projektleder på vandsportsfestivalen Waterz, fortæller, hvordan ideer kan blive til virkelighed ved hjælp af samskabelse.

"Formålet med aftenerne er at sætte spot på nødvendigheden af samskabelse og at dele erfaringer om, hvordan vi bedst understøtter og udvikler lokale initiativer på tværs af lokale foreninger, kommunale tilbud, erhvervslivet og enkelte borgere," siger Randi Nymand, HR-konsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Iværksætter og tal

I Fjelstervang fortæller Claus Tobler, leder af Vestjyllands Erhvervsskole i Borris, om samskabelse med socialøkonomiske briller, hvorefter Per Nørgaard fra Vorgod-Barde gør rede for, hvordan en landsbys styrke kan føre til et lægehus.

Aage Hindhede, medejer af den lokal Wow-Park Skjern, deler på begge møder ud af sine erfaringer under overskriften "Hvorfor er stærke lokalsamfund vigtige - og hvorfor skal vi værne om det vestjyske DNA, der får ting til at ske?".

Desuden fortæller lektor Jeanette Svendsen og lektor Jette Jul, begge fra VIA Forskningscenter for Samfund og Socialt Arbejde om resultater af forskning i samskabelse.

På begge møder bliver der også rig lejlighed til debat.

Kontakter og ideer

I både Hvide Sande og Fjelstervang slutter aftenen med en Frivilligbørs, hvor målet er, at man "går hjem med nye kontakter, en kvalificeret idé eller blik for en ny ressource".

"Vi håber, at deltagerne - ud over masser af inspiration, idéer og kontakter - vil tage vigtige perspektiver med sig hjem og sprede dem i lokalområdet og til samarbejdspartnere," siger Randi Nymand i en pressemeddelelse.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify