Hvide Sande

De fører Frydendahl-værdierne videre

Købmændene Michael Sangill og Thomas Pedersen er lært op i at bakke op og støtte lokale aktiviteter økonomisk.

Spar er et lokalt supermarked, ejet af lokale, og supermarkedet har adskillige sponsorater. Det støtter også lokale arrangementer, initiativer og idrætsforeninger – med det formål at være med til udvikle byen og gøre den til et godt sted at være for byens borgere og turister.

"Man kan ikke tage et lokalsamfund for givet, vi skal bakke op. Hvis ingen vil bo her, er der ingen skoler, og der kommer ingen turister," forklarer Michael Sangill (tv. på fotoet).

Han og Thomas Pedersen blev den 2. april 2017 medejere af tre Spar-butikker (på havnen, på nordsiden og i Bjerregaard, red.). De to øvrige ejere er Erik Bjerg og Carsten Jespersen.

Lokal forankring

Thomas Pedersen og Michael Sangill er begge 33 år. De var henholdsvis 16 år 14 år, da de blev ansat i Frydendahl (nu Spar, red.) som flaskedrenge og kassemedarbejdere.

"Vi har begge været her under Lars og Jens (Frydendahl, red.). De havde fokus på at hjælpe lokalt," fortæller Michael Sangill.

De er begge udlært i Spar – samtidig – under købmand Erik Bjerg og Carsten Jespersen.

"Forankringen har vi lært af Jens og Erik (Bjerg, medejer). De vil det lokale," tilføjer Thomas Pedersen.

De er glade for at være "fjerde generation" af købmænd i Hvide Sande-butikken, der blev etableret af Thomas og Andreas Frydendahl og overtaget af deres tre sønner, Mogens, Jens og Lars Frydendahl samt Vagn Kristensen. Derefter købte Erik Bjerg, der var ansat, butikkerne sammen med Viggo Juelsgaard Jørgensen - Carsten Jespersen købte sig ind tre måneder efter. Viggo Juelsgaard Jørgensen blev købt ud, da Thomas Pedersen og Michael Sangill blev medejere af de tre Spar-butikker.

Mulighedernes by

Michael er født og vokset op i Hvide Sande, Thomas har boet i byen ad flere omgange. De vendte begge tilbage til byen, da de fik mulighed for at blive selvstændige.

"Det tiltalte os med det lille lokalsamfund. Der er udvikling i byen, Café Gaflen har bygget nyt, Hvide Sande Shipyard bygger nyt, Kommandobroen og Café Marina var der ikke noget, der hed, da jeg startede her – og jeg kan se nogle nye muligheder inden for turisme," siger Thomas Pedersen, der ikke kan se sig selv i en storby.

"Folk tror på en positiv udvikling i Hvide Sande. Mange byer på den størrelse taler om afvikling ikke udvikling – butikscentre dør, og de kæmper for at have en dagligvarebutik," siger Michael Sangill.

Hvide Sandes varemærke

Udviklingen sker ifølge ham kun fordi, der er nogle driftige folk, der vil udvikling.

"Sammenholdet og fællesskabet. Det er det, der kendetegner byen. Vi hjælper hinanden og bakker op om mange forskellige ting, der bliver sat i gang. Det bedste eksempel er Borgerforeningen, der samler rigtig mange frivillige. De gør det ikke for egen vindings skyld, men de samler penge ind, som de giver videre til foreninger i lokalområdet," siger Michael Sangill og tilføjer:

"Fiskeauktionerne (Borgerforeningen er med-arrangør, red) giver meget liv og tiltrækker turister. Turisterne er rigtig vilde med det, og de giver liv og handel i byen.

"Vi er privilegerede, at vi har havnen, der stadig fungerer. Det skal vi slå på," tilføjer Thomas Pedersen.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify