Hvide Sande

Planer om nyt liv i det gamle rådhus

Jens Bøndergaard og Anders Thygesen har ansøgt om, at det gamle rådhus kan anvendes til en række nye formål.

Det gamle rådhus i Hvide Sande blev sidste år solgt til Jens Bøndergaard og Anders Thygesen, som nu har ansøgt kommunen om at udarbejde et nyt plangrundlag for området, som giver mulighed for at skabe nyt liv i bygningen.

Der søges om mulighed for at anvende området til centerformål uden butikker, men med en blandet anvendelse til kontor, indendørs rekreative aktiviteter, mindre café og spisested, udstillingsvirksomhed, kulturinstitutioner, blandet bolig og erhvervsformål, f.eks. internethandel.

Sådan fremgår det af dagsordenen til et møde i teknik- og miljøudvalget, som fandt sted tidligere i denne uge.

Det fremgår videre, at der er planer om at nedrive en del af bygningen for at gøre plads til nye parkeringspladser.

Udvalget godkendte enstemmigt, at planlægningen kan igangsættes for ansøgers egen regning og risiko.

Sagen skal nu behandles i kommunens økonomiudvalg.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify