Hvide Sande

Hvide Sande Havn deltager i nyt miljø-projekt

Havnen i Hvide Sande går med i nyt samarbejde, der genanvender affald fra havene

Danske Havne

Fiskere får mange hundrede ton affald i form af plastik, fiskenet og andet op fra havet og afleverer det typisk på havnen. Problemet er imidlertid, at hverken det affald eller almindeligt driftsaffald fra kutterne i dag genanvendes. Det sendes i stedet til forbrænding eller deponi.

Det skal der nu gøres noget ved. Derfor er Danske Havne, Danmarks Fiskeriforening, Hjørring Kommune, samt Hvide Sande Havn og havnene i Thorsminde, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen om et nyt projekt med store ambitioner på miljøets og naturens vegne, skriver brancheorganisationen Danske Havne i dag på sin hjemmeside.

Mindre forbrænding og deponi
Projektet går først og fremmest ud på at øge genanvendelsen af det affald, som særligt fiskere i dag får op fra havet og typisk afleverer på havnen.

"Det er et stort projekt, vi skal løfte, for der er i dag meget affald, som ingen kan genanvende, og det er ikke godt for nogen, at det bare brændes af eller ender i deponi i jorden. Derfor er vi utroligt glade for, at projektet har både havne, fiskere og en nordjysk kommune bag sig, så vi er mange gode kræfter, der arbejder i samme retning," siger Peter Nymann, teknisk chef på Hanstholm Havn, og tilføjer, at både havnene og fiskerne og selvfølgelig kommunerne har en fælles interesse i, at vi gør området så bæredygtigt som overhovedet muligt.

Fiskere med stor interesse for genanvendelse
Danmarks Fiskeriforening er blandt initiativtagerne. Den støtter op om projektet, fordi det er med til at holde havene rene og genanvende mere af det opfiskede affald på en god måde.

"Fiskerne oplever problemet til havs hver dag, og de sætter pris på, at de kan aflevere affaldet i havnene. Derfor har vi også en interesse i at samarbejde med havnene og sikre en bedre genanvendelse af det affald, der bliver taget med i land," fortæller Sofie Smedegaard Mathiesen, biolog i Danmarks Fiskeriforening.

De ni aktører i projektet har holdt indledende møder. Nu skal de så have afklaret, hvilke hindringer der er for en bedre genanvendelse samt finde partnere, der ved, hvordan genanvendelsen kan øges.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2020 Cookiepolitik / Udviklet af Optify