Hvide Sande

Borgermøde om Lalandia i Søndervig

Kommunen inviterer til borgermøde om det store projekt med badeland, hotel og feriehuse i Søndervig.

På byrådsmødet den 10. oktober vedtog Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune "Forslag til Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 451 for et rekreativt område og sommerhusområde i Søndervig".

Dét betyder på jævnt dansk, at det planlagte feriecenter med Lalandia-badeland, hotel og 483 sommerhuse i tilknytning til Søndervig by, er et skridt nærmere virkeliggørelsen.

Det varer dog lidt endnu, inden gravemaskinerne kan gå i gang: Plangrundlaget skal nemlig først være på plads, så derfor sendes en miljørapport, en miljøkonsekvensrapport og udkast til projekttilladelse sammen med tillægget til kommuneplanen og lokalplanen nu i offentlig høring frem til den 9. december.

Dermed har alle interesserede borgere mulighed for at give bemærkninger eller indsigelser til projektet, der ifølge planen skal opføres på et 60 ha stort område nord for Søndervig Landevej.

Giv din mening til kende

I løbet af høringsperioden inviterer kommunens Planafdeling til borgermøde på Beach Bowl i Søndervig den 6. november kl. 19.

På mødet vil kommunen fortælle om planforslagene og om processen - både den del, som er gennemført og den kommende proces. Desuden vil Lalandia fortælle om selve projektet og om miljøkonsekvensvurderingen.

- Vi vil gerne give alle interesserede en mulighed for at høre om projektplanerne og ikke mindst lejlighed til at debattere og spørge ind til projektet i god tid, inden høringsfasen er slut, siger projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune, landinspektør Anne Mette Kjær.

Af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig borgermødet senest den 29. oktober pr. e-mail til sondervig@rksk.dk. Har man ikke mulighed for at sende en e-mail, kan man ringe til planlægger i Ringkøbing-Skjern Kommune, urban designer Nanna Fredslund Jensen på 9974 1346.

Udviklingsplan for trafikken

På byrådsmødet den 10. oktober blev det fremhævet, at projektet om badeland, hotel og feriehuse øger potentialet for udviklingen af kystturisme - herunder ikke mindst helårskystturismen, der vil give liv og omsætning i både Søndervig og langs kysten i vinterhalvåret.

- Turismen er et af Ringkøbing-Skjern Kommunes fokusområder, og i byrådet er vi glade for, at vi kan udbygge Søndervig, så endnu flere får mulighed for at komme og se, hvad det er, vi kan byde på i Naturens Rige, siger borgmester Hans Østergaard om Lalandia-planerne.

Men i kommunen er der også en erkendelse af, at trafiktrykket er en negativ konsekvens af projektet. I sagsfremstillingen til først Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og dernæst til Byrådet understreges det da også, at der sideløbende med Lalandia-projektet arbejdes separat med løsninger på de trafikale udfordringer omkring Søndervig.

- Vi ved, at trafikken i og omkring Søndervig allerede nu kræver god tålmodighed, og at belastningen naturligvis kun bliver større, når flere feriegæster skal til og fra badelandet og knap 500 nye sommerhuse, siger Hans Østergaard og peger på, at der i anlægsdelen af kommunens budget for 2020-23 er afsat 29,5 mio. kr. til vejprojekter i Søndervig samt ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej.

- Derudover er arbejdet med at optegne en strategisk-fysisk udviklingsplan for Søndervig såvel som Hvide Sande i sin opstartsfase, så der sker meget i og omkring Søndervig de kommende måneder og år, tilføjer Nanna Fredslund Jensen og understreger, at den offentlige høring udelukkende omhandler projektet om Lalandia-badeland, hotel og sommerhuse - og ikke trafikomlægning eller udviklingsplan for Søndervig.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify