Hvide Sande

800 vestjyske sommerhuse rammes af gamle regler

En meget stor andel af de lokale sommerhuse har vist sig at være underlagt nogle langt mere strikse regler end hidtil antaget.

Det bliver fremover mere besværligt for 800 sommerhusejere i den tidligere Holmsland Kommune at lave om på deres sommerhuse. 

Det skyldes, at sommerhusene ligger i områder, som har vist sig at være underlagt hårdere regler, end det normalt er tilfældet.

Forklaringen går helt tilbage til 1992, da Folketinget vedtog den såkaldte naturbeskyttelseslov, som har til formål at bevare den danske natur. 

Da loven blev vedtaget, besluttede man, at den ikke skulle omfatte sommerhusområder.

Problemet er opstået, fordi en stribe af de områder, hvor der er sommerhuse på Holmsland Klit, ikke var udlagt som egentlige sommerhusområder i en lokalplan eller en bygningsvedtægt, da loven blev vedtaget.

Disse områder var i stedet såkaldte aftaleområder, hvor kommunen og amtet var enige om, at der kunne opføres sommerhuse, og hvor man konsekvent meddelte landzonetilladelse til sommerhuse.

Denne praksis fortsatte efter indførelsen af Naturbeskyttelsesloven, men nu har Danmarks Naturfredningsforening gjort kommunen opmærksom på nogle afgørelser ved Planklagenævnet, som slår fast, at sommerhuse i de såkaldte aftaleområder ér omfattet af reglerne i Naturbeskyttelsesloven.

Det betyder, at der - inden der kan meddelels tilladelse til nybyggeri, tilbygning, nedsivningsanlæg, ændrede indkørsler, jordvarmeanlæg og lignende - skal foretages en sagsbehandling i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

"Det kan i visse tilfælde betyde, at jordvarmeanlæg eventuelt ikke kan etableres, at parkeringsarealer og terrasser skal reduceres til et absolut minimum samt, at nedsivningsanlæg og lignende kun kan placeres indenfor bestemte steder på en sommerhusgrund. Hvis et bestående sommerhus nedrives, og der ønskes opført et nyt, vil placering af det nye sommerhus i mange tilfælde skulle være på samme sted som det bestående," fremgår det af dagsordenen for et møde i teknik- og miljøudvalget tirsdag.

"Selvom et område er registreret som et §3 område, er det efter en konkret vurdering de egentlige forhold, der bestemmer, om et areal er omfattet af bestemmelserne. Eksempelvis er der områder, hvor der er plantage eller anden beplantning, der betyder, at området ikke er omfattet af §3, selvom arealet er registret som § 3 område," fremgår det videre.

De berørte områder er følgende:

  • Klægdalen i Houvig , omfattet af lokalplan nr. 46 og 46B.
  • Krogen i Houvig omfattet af Lokalplan nr. 62
  • Krylen, Esebjergvej og dele af Krogen i Houvig, omfattet af delområde I og II i lokalplan nr. 68
  • Dele af Jakob Bondes Vej, Frans Julius Vej og Lyngsletten i Klegod, omfattet af delområde I i lokalplan nr. 64
  • Den sydlige del af Fladsbjergvej, Stormkløven og Klitsvinget i Klegod, omfattet af delområde I, II, V og VI i lokalplan nr. 53
  • Dele af Tingodden og Søholmvej i Aargab, omfattet af delområde V i lokalplan nr. 56
  • Dele af Vesterledvej, Riskrogvej og Havbjergevej i Haurvig, omfattet af delområde II i lokalplan nr. 65
  • Tornbjerrevej og Vinterlejevej i Haurvig, omfattet af lokalplan nr. 66
  • Sommervej, Skodbjergevej, Hareklit, Havvej og Sandvej i Skodbjerge, omfattet af delområde I og II i lokalplan nr. 55

De 800 sommerhuse svarer til cirka 12 procent af det samlede antal sommerhuse på Holmsland Klit.

Skal vi også markedsføre din virksomhed? Se priser

VESTNYT.DK © 2021 Cookiepolitik / Udviklet af Optify